Introductie

In Nederland wonen ruim 3,7 miljoen 55-plushuishoudens (47% van alle huishoudens), waarvan ruim een miljoen (13%) een 75-plushuishouden is. Deze aantallen nemen de komende jaren nog verder toe en steeds vaker gaat het om huiseigenaren. De rol en de woonwensen van ouderen op de woningmarkt worden daarmee steeds belangrijker.

Waarom dit onderzoek?

In de praktijk zien we echter dat ouderen aanzienlijk minder vaak verhuizen dan jongere huishoudens. Het overgrote deel van de ouderen woont goed en naar tevredenheid en is sterk gehecht aan de eigen buurt. Pas als er een concrete reden of aanleiding is om te (moeten) verhuizen, komen ze in beweging. Voor een meerderheid van de verhuisgeneigde 75-plussers geldt dat het (belangrijkste) verhuismotief een afnemende gezondheid of behoefte aan zorg is. Dit geldt ook al voor een kwart van de 65-plussers.

Naast het feit dat veel ouderen geen reden of aanleiding zien om te verhuizen, is er ook een groep ouderen die wel verhuisgeneigd is, maar voor wie het huidige aanbod niet aantrekkelijk genoeg is en/of voor wie de belemmeringen rondom het verhuizen te groot zijn.

Van losse ingrediënten naar een evenwichtig gerecht

Met een aantrekkelijk aanbod wordt getracht de stap naar een (meer passende) woning verleidelijk te maken. We weten inmiddels redelijk goed welke factoren daarbij meespelen, zoals voldoende kamers, een goede buitenruimte en nabijheid van voorzieningen. Wat de leden van WoningBouwersNL echter nog niet goed weten is welke combinatie van woningkenmerken het meest aantrekkelijk is en daarmee de kans het grootst maakt dat senioren vaker of eerder verhuizen.

Anders gezegd: we kennen redelijk goed de ingrediënten van het menu, maar weten onvoldoende hoe daar een verleidelijk gerecht van te maken. In dit onderzoek gaan we daarom verder gaat dan het ‘eendimensionaal’ vragen naar de woonwensen, maar hebben we verschillende combinaties van kenmerken aan de doelgroep voorgelegd. Zo krijgen we beter zicht op welke factoren het verschil maken.


Dit onderzoek is in 2022 uitgevoerd door RIGO in opdracht van de WoningBouwersNL. De enquête is door Xitres verstuurd aan een selectie van geïnteresseerden bij nieuwbouw-nederland.nl

Vragen? Neem contact op met Perry Hoetjes